Din Epostadress

From: EmailSnoope (snooper@mailman.com)
Date: Thu Mar 21 2002 - 16:45:20 CET

 • Next message: louise mills: "A *must* hear; Real Acid Jazz!"

  Hur fick vi
  din E-
  postadress?

  Kanske hör
  du till dom
  som
  funderar
  över hur
  man ska
  utnyttja
  kraften med
  Internet.
  Eller så
  vet du
  exakt vad
  du vill
  göra men
  saknar dom
  rätta
  verktygen
  eller
  kunskaperna
  för att
  genomföra
  det.

  Klicka på
  länken
  nedan för
  att få
  information
  om vilka
  enorma
  resurser
  det
  innebär att
  vara
  ansluten
  till
  värdens
  största
  nätverk
  INTERNET
  och hur
  just
  du kan dra
  nytta av
  det.

  Det kostar
  ingenting
  att ta del
  av
  information
  en och du
  får reda på
  hur vi
  fick just
  din-E-
  postadress.

  Framtiden
  är din,
  klicka dig
  till
  http://www.
  emailsnoope
  r.com

  Med Vänliga
  Hälsningar
  EmailSnoope
  r Developer
  Group

  Detta e-
  postmeddela
  nde är
  skickat med
  EmailSnoope
  r. Vill du
  veta mer?
  Klicka dig
  till
  www.emailsn
  ooper.com

  Detta e-
  postmeddela
  nde är
  skickat med
  EmailSnoope
  r. Vill du
  veta mer?
  Klicka dig
  till
  www.emailsn
  ooper.com

  Detta e-
  postmeddela
  nde är
  skickat med
  EmailSnoope
  r. Vill du
  veta mer?
  Klicka dig
  till
  www.emailsn
  ooper.com  This archive was generated by hypermail 2b30 : Thu Mar 21 2002 - 17:01:46 CET